Dla akcjonariuszy

WEZWANIE DO ZŁOŻENIA AKCJI W SPÓŁCE

 

 W związku z wejściem w życie ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2019 r., poz. 1798), dalej jako „Ustawa”, Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Dębicy S.A. (dalej jako: „Spółka”), informuje akcjonariuszy o wprowadzeniu do polskiego porządku prawnego obowiązkowej dematerializacji akcji spółek, która oznacza zastąpienie papierowej formy akcji zapisem elektronicznym w rejestrze akcjonariuszy prowadzonym przez podmiot, o którym mowa w art. 3281  § 2 Kodeksu spółek handlowych w brzmieniu określonym Ustawą.
Zgodnie z wprowadzonymi zmianami moc obowiązujących dokumentów akcji wydanych przez Spółkę wygasa z mocy prawa z dniem 1 marca 2021 r.
W związku z powyższymi zmianami, zarząd Spółki wzywa wszystkich akcjonariuszy do złożenia dokumentów akcji najpóźniej do dnia 20 stycznia 2021 r. w siedzibie Spółki: 39-200 Dębica, ul. Rzeszowska 133, aby mogły być przekształcone w formę zapisu elektronicznego. Złożenie dokumentów akcji w Spółce odbywa się za pisemnym potwierdzeniem wydanym akcjonariuszowi.
W załączniku przedkładamy stosowny formularz do uzupełnienia. Jednocześnie informujemy, iż Spółka wyznaczyła godziny do obsługi Akcjonariuszy w /w kwestii w każdy roboczy dzień tygodnia w  od poniedziałku do czwartku w godzinach 10-12, z wyłączeniem 24.12 oraz 31.12.2020r.

PEŁNOMOCNICTWO
http://www.pks-debica.pl/public/gfx/editor/Penomocnictwo.pdf


ZAŁĄCZNIK NR 1 DLA AKCJONARIUSZY/ DODATKOWE AKCJE

http://www.pks-debica.pl/public/gfx/editor/Zaacznik_dla_akcjonariuszy_dodatkowe_akcje.pdf


ZAŁĄCZNIK NR 2  DLA OSÓB WSPÓŁUPRAWNIONYCH (WSPÓŁDZIEDZICZĄCYCH)
http://www.pks-debica.pl/public/gfx/editor/Zaacznik_nr_2_osoby_wspouprawnione.pdf


ZAŁĄCZNIK NR 4 KWESTIONARIUSZ OS. FIZYCZNA
http://www.pks-debica.pl/public/gfx/editor/Zacznik_nr_4_-_kwestionariusz_osoba_fizyczna-1_rejestr_akcjonariuszy.pdf

RODO

http://www.pks-debica.pl/public/gfx/editor/RODO.jpg 

Wykorzystujemy informacje zapisane za pomocą plików cookies w celach reklamowych, statystycznych, uwierzytelniania użytkowników oraz dostosowania naszych serwisów do indywidualnych potrzeb użytkowników. W przeglądarce istnieje możliwość zmiany ustawień zapisu plików "cookies". Korzystanie z naszych serwisów internetowych bez zmiany ustawień plików cookies oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia oraz zgodę na ich wykorzystywanie.

Czytaj więcej Zamknij